EMLÉKEZÉSEK, EMLÉKIRATOK

 
   
 

A m. kir. csendőrség szerepe a forradalmakban. Miskolc. 1936.

   

Apponyi Emlékkönyv - Adalékok Apponyi Albert gróf közéleti működésének méltatásához születésének 80-ik évfordulója alkalmából. Bp. 1927.

   

Nagyatádi Szabó István Emlékkönyv. Bp. 1935.

   
   
Ady Lajosné, Kaizler Anna
 

Az ismeretlen Ady. Akiről az érdmindszenti levelesláda beszél. Bp. 1942.

   

Deák Ferencz adomák. Pest. 1871.

   
Apponyi Albert (1846-1933)
 

Emlékirataim. Ötven év. Ifjúkorom — huszonöt év az ellenzékben. Bp. 1922.

 

Élmények és emlékek. Bp. 1933.

   
   
  Balázs Ferenc (1901-1937)

A rög alatt. Bp. 1944.

   
  Balbo, Italo

Repülőrajokkal az óceánon át. Bp. 1931.

   
Baskircsev Mária
 

Baskircsev Mária naplója 1. Bp. 1921.

 

Baskircsev Mária naplója 2. Bp. 1921.

 
Batthyány Tivadar (1859-1931)
Beszámolóm 1. Bp. 1927.
Beszámolóm 2. Bp. 1927.
 
  Bayer József (1851-1919)

Déryné. Déryné levelei. Bp.1944.

   
  Bánhidi Antal

A Gerle 13 útja. Bánhidi Antal útinaplója. Bp. 1936.

   
  Benda Jenő (1882-1945)
 

Páristól – Genováig. Egy újságíró naplójából. Bp. 1925.

   
Benedek Elek (1859-1929)
 

Édes anyaföldem! Egy nép és egy ember története 1. Bp. 1920.

 

Édes anyaföldem! Egy nép és egy ember története 2. Bp. 1920.

   
 
Testamentum és hat levél. Bp. 1927.
   
  Bereczky Andor

Visszaemlékezés a régi jó huszáridőkre. Pécs. 1937.

   
  Berzeviczy György
    Az én első hatvanöt életévem. Bp. 1936.
   
Blaha Lujza (1850-1926)
 
Életem naplója. Bp. 1920.
   
  Bőhm Vilmos
 
Két forradalom tüzében. Bécs. 1923.
 
Buchinger Manó
Tanúvallomás. Az októberi forradalom tragédiája. Bp. 1936.
Cebrian Istvánné
Rabságunk kezdetén. Bp. 1922.
   
  Czeke Marianne-H. Révész Margit

Gróf Brunsvik Teréz élet- és jellemrajza. Emlékiratai. Bp. 1928.

 
Csengery Antal (1822-1880)

Hátrahagyott iratai és feljegyzései. Bp. 1928.

   
Eötvös József (1813-1871)

Napló. Gondolatok. Bp. 1941.

   
Eötvös Károly (1842-1916)
 

Emlékezések. Bp. 1901.

   
  Erhart, Amelia
 

Az utolsó út. Bp. 1939.

   
  Frencz Géza (1880-1928)

Emlékek Erdélyből. Bp. 1927.

   
  Földes Géza (1857-1937)

Hajdani székely diákélet. A falusi iskolától a falusi iskoláig. Bp. 1937.

   
  Gombosi György

Gyerekszoba. Bp. 1942.

   
  Gopcsa László (1865-+1933)

Emlékezések. Bp. 1925.

   
  Harsányi Gusztáv

Töredékek egy magyar református lelkész hányatott életéből. Debrecen. 1927.

 
  Hegedűs Sándor 
 

Lángelmék árnyékában. Bp. 1941.

Herczeg Ferenc
 

Herczeg Ferenc emlékezései 1. A várhegy. Bp. 1933.

 

Herczeg Ferenc emlékezései 2. A gótikus ház. Bp. 1933.

   
  Hortobágyi Ágost (1875-1931)

A cserkészet hajdan. Kaposvár. 1928.

   
Huszár Károly (szerk.) (1894-1940)
 

A vörös rémuralom Magyarországon. New York. 1920.

 
Feszty Árpádné (Jókai Róza) (1861-1936)
A tegnap. Bp. 1924.
Akik elmentek. Bp. 1923.
   
Görgey Artúr (1918-1916)
 
My life and acts in Hungary 1. London. 1852
 
My life and acts in Hungary 2. London. 1852.
   
Groza, Petru
 
A börtön homályában. Nagyvárad. 1945.
   
  Hajdú Miklós

Zsellérek vagyunk. Bp. 1929.

   
  Herboly Ferenc (1873-1942)
Harminckét esztendő. Visszaemlékezések. Bp. 1923.
   
  Herczeg Jenő (1874-1938)
Jótékony asszonyok a világháború előtt. Szokolay Kornélné feljegyzései. Bp. 1930.
 
Ignotus (Veibelsberg Hugó)
Egy év történelem. Jegyzetek 1914 tavaszától 1915 nyaráig. Bp. 1916.
   
  Illésy György (1832-1871)

Honvédvilág 1. Pest. 1868.

Honvédvilág 2. Pest. 1868.

 
Jákó Margit
Múlt, jelen, jövő. Bp. 1923.
   
Jászai Mari (1850-1926)

Jászai Mari emlékiratai. Bp. 1927.

   
 

Jászai Mari levelei. Bp. 1944.

   
Justh Zsigmond (1863-1894)
 

Justh Zsigmond naplója. Bp. 1940.

   
  Kamenyitzky Etelka (Ádám Éva)
 

Hadak útján.Az Olt partjaitól a Piaveig. Bp. 1936.

   
Kassai Vidor (1840-1928)
 

Kassai Vidor emlékezései. Bp. 1940.

Furcsaságok. - - Emlékiratainak függeléke. Vác. 1927.

   
  Kecskeméthy Aurél (1849-1913)

Naplója 1851-1878. Bp. 1909.

   
Kner Izidor (1860-1935)
 

Félévszázad mesgyéjén 1882-1932. Gyoma. 1931.

   
  Kovács Endre

Két háború közt. Komárom. 1944.

 
Kozma Miklós (1884-1941)
Egy csapattiszt naplója 1914-1918. Bp. 1931.
   
  Kölcsey Antónia
 

Kölcsey Antónia naplója. Bp. 1938.

   
Kőhalmi Béla
Hajmáskér. Bp. 1922.
 
Kray István
A kabinetiroda szolgálatában a világháború alatt. I. Ferenc József és IV. Károly királyokról. Bp. 1935.
 
Kuné Gyula (1831-1914)
Egy szabadságharcos emlékiratai. Chicago, 1913.
   
  Kürenberg, Joachim von

Schratt Katalin. A császárváros regénye. Bp. 1941.

   
Lengyel Menyhért

Egyszerű gondolatok. Bp. 1918.

   
  Lindbergh, Anne M.

Zúg a szél. Bp. 1934.

   
  Magyar Sándor
 

Álmodni mertünk. Bp. 1940.

   
Masaryk, Tomás Garrigue (1850-1937)
 
A világforradalom. Emlékek, gondolatok 1914-1918. Prága 1928.
   
Móra Ferenc  (1875-1934)
 

Elkallódott riportok. Bp. 1935.

 

Göröngykeresés. Bp. 1935.

 

Iparosok, császárok, királyok és egyéb céhbeliek. Bp. 1925.

 

Napok, holdak, elmúlt csillagok. Bp. 1935.

 

Nádihegedű. Bp. 1934.

Sokféle. Bp. 1932

   
 

Utazás a földalatti Magyarországon. Bp. 1933.

Véreim. Bp. 1927.

   
  Munk Artúr
 

A nagy káder. Egy pleni feljegyzései a forradalmi Oroszországból. Bp. 1931.

 
Munkácsy Mihály (1844-1900)
Emlékeim. Bp. 1921.
   
Nemeskéri-Kiss Sándor
 

Figyeltem. Emberek, állatok, gyermekek, asszonyok. Bp. 1942.

   
 

Pipaszó. Derűs emlékek egy változatos életből. Bp. 1942.

   
Pálmay Ilka (1859-1945)
Emlékirataim. Bp. 1912.
   
  Paleologue, Maurice
 

A cár országa a nagy háborúban 1. Bp. 1923.

 

A cár országa a nagy háborúban 2. Bp. 1923.

 

A cár országa a nagy háborúban 3. Bp. 1923.

Pulszky Ferenc (1814-1897)
   

Életem és korom 1. Bp. 1884.

 

Életem és korom 2. Bp. 1884.

Pulszky Teréz (1819-1866)
 

Memoirs of a Hungarian lady 1. London. 1850.

 

Memoirs of a Hungarian lady 2. London. 1850.

   
  Rachmanova, Alexandra

Szerelem, CSEKA, halál… Egy orosz diáklány naplója. Bp. 1933.

 
Rákosi Jenő
Rákosi Jenő (1842-1929)
 
Emlékezések 1. Bp. 1926.
Emlékezések 2. Bp. 1926.
Emlékezések 3. Bp. 1926.
   
Rott Sándor (1868-1942)

A „kis Rott”-ról. Bp. 1942.

   
Rozsnyay Kálmán
"Öreg diák élő emlékei." Bp. 1943.
   
  Rónai Ernő

Krasznojárszk. Nagyvárad. 1938.

 
Rudnay Józsefné Veres Szilárda
Emlékeim 1847-1917. Bp. 1922.
   
  Sassy Csaba

Hét ország frontján - - háborús naplója. Miskolc. 1930.

   
  Scheffler János

Hám János szatmári püspök és kinevezett prímás emlékiratai 1848/49-ből. Bp. 1928.

 
Schütz Antal
Életem. Emlékezések. Bp. 1942.
  Somsich Andor (1879-1956)
 

Harminc esztendő Bayreuthban. Bp. 1938.

   
  Svachulay Sándor
 

Repülőéletem. Bp. 1942.

Szabó Dezső (1879-1945)

A bölcsőtől Budapestig. Bp. 1944.

   
Szabó László
 
Szegény ember gazdag élete 1. Bp. 1928
 
Szegény ember gazdag élete 2. Bp. 1928
 
Szegény ember gazdag élete 3. Bp. 1928
   
  Szakonyi Lajosné, Tomori Andrea

Régi huszárhistóriák. Bp. 1943.

   
  Szacsvay Imre (1854-1939)
 

Életem és emlékeim. Kolozsvár. 1930.

   
  Szedlák Mátyás

Leleplezések a magyar szabadságharc és a magyar emigráció idejéből (1848-1961). Bp. 1897.

   
Szárazberky Nagy József (1800-1878)

Emlékjegyzetei. Bp. 1931.

   
Szentgyörgyi István (1842-1931)
 

Emlékeim.  Kolozsvár. 1923.

   
Szerémy Zoltán (1861-1934)
 

Emlékeim. A régi jó időkből. Bp. 1929.

   
  Székely Sámuel (1857-1926)
 

Egy újságíró emlékei. Bp. 1926.

   
Széll Kálmánné, Vörösmarty Ilona (1844-1910)
Emlékeim Deák Ferenc politikai és magánéletéből. Bp. 1926.
  Szigethy Vilmos
 

A régi Szegedből az újba. Krónikák emberekről, dolgokról. Bp. 1932.

A Vármegyeház kapujából. Sorok a régi torontáli urakról. Szabadka. 1933.

   
  Szokolay Kálmán
Két visszapillantás. Bp. 1935.
   
   
  Szterényi József (1861-1940)

Régmúlt idők emlékei. Politikai feljegyzések. Bp. 1925.

   
  Szüllő Géza

A T. Ház humora. Bp. 1943.

   
  Tabéry Géza
 

Emlékkönyv. Kolozsvár. 1930.

   
  Tormay Cécile (1876-1937)
Bujdosó könyv. Feljegyzések 1918-1919-ből. Bp. 1921. EPUB
   
  Vajda Pál

Emlékezzünk régiekről. Bp. 1942.

   
  Vámbéry Ármin (1832-1913)

Küzdelmeim. Bp. 1905.

   
  Walzel Kelemen
 

Kémszolgálat a háborúban. Egy hírszerzőtiszt emlékiratai. Sopron. 1939.

 
   
  Weltner Jakab (1873-1936)
Forradalom, bolsevizmus, emigráció. Bp. 1929.
   
 
"Milljók egy miatt". (Emlékek). Bp. 1927.
 
Wirkner Lajos (1800-1882)
   
Zilahy Gyula
 

Ötven év. Ifjúságom és életem. Bp. 1931.

 
Zsolt Béla

Tanulságok és reménységek. Bp. 1942.

   
   
 
Lap tetejére...Lap tetejére

 

Vissza a nyitólapra Vissza a nyitólapra