MAGYAR ŐSTÖRTÉNET, TURÁNIZMUS

   
Erdélyi Magyarok Könyvesháza
Csaba királyfi. Bp. 1920.
Szent Anna tava. Bp. 1920.
Baráthosi Balogh Benedek

Japán, a Felkelő Nap országa. Bp. 1930.

   
 

Mongolok-burjátok. Bp. 1930.

Turáni regék és mondák a világ teremtéséről. Bp. 1928.

   
 

Vázlatok török testvéreink történetéből. Bp. 1928.

 
Belitzky János
Vázlatok a nyugatdunántúli gyepük népeinek történetéhez. Bp. 1940.
  Bencsi Zoltán
 
Koppány-e vagy István? Bp. 1938.
 
Bendefy László
   

A magyarság kaukázusi őshazája. Gyeretyán országa. Bp. 1942.

   
   
A magyarság és középkelet. Bp. 1945.
   
 

Az ázsiai magyarok megtérése. Bp. 1939.

 
Kunmagyaria. A kaukázusi magyarság története. Bp. 1941.
 
Magna Hungaria és a liber sensuum. Bp. 1943.
 

 

Cserép József

A magyarok eredete. A turáni népek őshazája és ókori története. Bp. 1925.
   
Deér József
Fischer Károly Antal (1838-1926)
   

A hun-magyar írás és annak fennmaradt emlékei. Bp. 1889.

   
   
   
  Fülöp Kálmán-Ács Albert
   

A székelyek őstörténete. Bp. 1944.

   

Kik voltak a székelyek? Bp. 1939.

 
Grexa Gyula
A Csaba-monda és a székely hunhagyomány. Bp. 1922.
 
Hóman Bálint
A magyar hún-hagyomány és hún monda. Bp. 1925.
 
Jósa János
A székelyek ősei és a székely magyarok. Szeged. 1925.
 
Székely őstörténelmünk kérdései és a "nemes székely nemzet képe". Bp. 1942.
 
Kallós Zsigmond
Zsidóhitűek a honszerző magyarok között. Bp. 1938.
   
  Kandra Kabos Jakab (1843-1905)
 

Magyar mithológia. Eger. 1897.

   
  Kézdy Vásárhelyi Zoltán

A magyarok útja Indiától Pannóniáig. Magyar őstörténeti tanulmány. Bp. 1939.

   
  Markos Gyula
 

Az Úr szava (vagyis a paradicsomi kinyilatkoztatás nyelve) magyar volt. Bp. 1918.

  Mészáros Gyula

Az első hun nyelvemlék. (A szegedi nagyszéksósi hun felirat megfejtése). Bp. 1937.

   
 

Hunok és magyarok. Bp. 1936.

 
Moór Elemér
A honfoglaló magyarság megtelepülése és a székelyek eredete. Szeged. 1944.
 
A magyar őstörténet főproblémái. Szeged. 1943.
 
Volt-e magyar hunmonda? Bp. 1923.
   
  Németh Gyula (szerk.)
 
Attila és hunjai. Bp. 1940.
   
Paikert Alajos
A turáni eszme. Bp. 1922.
Pálfi Károly
Platz Bonifác (1848-1919)
Az ember eredése, faji egysége és kora. Bp. 1884.
Az emberi nem kora. Baja. 1880.
   
Rudnay Béla (1857-1932)
Rónay Jácint (1814-1889)
A tűzimádó bölcs az ős-világok emlékeiről. Pest. 1860.
Az ősemberek haladása. Pest. 1868.
Fajkeletkezés. Pest. 1868.
   
Sőregi János
   
  Szász Béla
 
A hún és hiungu népek azonossága. Bp. 1938.
   
 
A húnok története. Attila nagykirály. Bp. 1943.
   
  Szentirmai Imre
Az ősmagyarok műveltsége. Bp. 1933.
 
Teleki Pál (1879-1941)
A Turáni Társaság eddigi és jövendő működése. Bp. 1914.
   
Thúry József (1861-1906)
 

A magyarok eredete, őshazája és vándorlása. Bp. 1896.

   
Zajti Ferenc
 
A hun-magyar őstörténelem. (Új szempontok a magyar őstörténet feltárásához). Bp. 1928.
   
Az ősmagyarok hitvilága. Bp. 1918.
   
Magyar évezredek. (Scytha-hun-magyar faji rokonság). Bp. 1939.
Zsuffa Sándor
 
A turánizmus hívei és ellenfelei. Bp. 1943.
   
 
Lap tetejére

 

Vissza a nyitólapra Vissza a nyitólapra