ÉLETRAJZOK

   

Ki volt mi volt. 99 önéletrajz. Magyar selfmademanek. Bp. 1925.

   

Vezéri portrék. Bp. 1938.

   
Angyal Dávid (1857-1943)
 
Az ifjú Ferenc József. Bp. 1942.
   
Gróf Széchenyi István. Bp. 1928.
   
Asbóth Lajos (1803-1862)
Asserman Ferenc
Egy nyílt szó Görgei Arthur honvéd-tábornok ügyéhez. Pest. 1867.
   

Ábrányi Kornél (ifj.) (1849-1913)

 

Andrássy Gyula. Politikai élet- és jellemrajz. Bp. 1878.

 

Tisza Kálmán. Politikai élet- és jellemrajz. Bp. 1878.

   
Balassa Imre
   
 

        Déryné, Egy régi színésznő élete 1. Bp. 1940.

 

        Déryné, Egy régi színésznő élete 2. Bp. 1940.

 
Balogh István
Gyóni Géza szibériai életrajza. Bp. 1927.
   
Ballagi Aladár (1853-1928)
I. Frigyes Vilmos. Bp. 1888.
   
  Barabás Miklós (1810-1898)

Önéletrajza. Bp. 1944.

   
  Bálint Miklós-Kovách Béla
      A hodonini cselédháztól a prágai várig. (Masaryk G. Tamás élete). Uzsgorod. 1934.
   
  Bochring, Bruno
 

Kaiser Wilhelm II. Berlin. 1926.

   
Boross István (1897-1945)
Gyóni Géza. Mezőtúr, 1927.
   
Boross Mihály (1815-1899)
   
 

A dicsőült gróf Széchenyi István életrajza. Pest. 1860.

   
Bosnyák Zoltán
  Borotvás-Nagy Sándor
   

Nagy magyar gazdák. szeged. 1942.

   
  Buat, General

Hindenburg. Párizs. 1921.

 

Luddendorf. Mit einer abbildung. Lausanne. 1920.

   

Concha Győző (1846-1933)

   
Brassai Sámuel emlékezete. Bp. 1899.
Pulszky Ferenc. Élet és jellemrajz. Bp. 1903.
   
  Czeglédy Emánuel

Baltazár Dezső református püspök életrajza. Debrecen. 1931.

   
  Czeke Marianne-H. Révész Margit

Gróf Brunsvik Teréz élet- és jellemrajza. Emlékiratai. Bp. 1928.

Csengery Antal (1822-1880)
 

Jellemrajzok. Bp. 1898.

Dobránszky Péter (1845-1918)

Deák Ferenc. Bp. 1877.

  Egervári Ödön (1823-1895)
 

Magyar királyi honvéd törzstisztek albuma. Pest. 1870.

   
  Egry Irén
 

Deák Ferenc. Bp. 1941.

  Eöttevényi Olivér (1871-1945)
 

Ferenc Ferdinánd. Bp. 1942.

  Erdélyi Pál (Doktor) (1864-1936)
   
 

Jókai. Komárom. 1925.

Jókai útja Rév-Komáromtól Pestig. A bölcsőtől a babérig. Bp. 1939.

   
Falk Miksa (1828-1908)
Erzsébet királynéról. Visszaemlékezések. Bp. 1898.
Széchenyi István gróf és kora. Pest. 1868.
   
Fenyő Miksa
Hitler. Tanulmány. Bp. 1934.
   
  Finály István

A magyar földért. (Darányi Ignác élete és munkássága). Bp.1940.

   
  Futó Jenő (1886-1935)
 

Herczeg Ferenc. Bp. 1927.

   
Gáncs Aladár (1891-1935)

Kunst Irén élete és munkája. Krisztus első magyar női követe Kínában. Bp. 1935.

   
  Görgey István (1886-1946)
Görgey Arthur a száműzetésben. Bp. 1918.
   
 
Görgey Arthur ifjúsága és fejlődése a forradalomig. Bp. 1916.
   

Grünwald Béla (1839-1891)

 

Az új Magyarország. Gróf Széchenyi István  Bp. 1890. 

   
  Gyömrei Sándor
 

Baross Gábor. Bp. 1937.

   
  György Endre

Amíg városatya lettem... Bp. 1930.

   
  Hertelendy István (szerk.) (1911-1945)

Az írófejedelem életregénye. A 80 éves Herczeg Ferenc. Bp. 1942.

   
  Horváth Ödön (1862-1919)

Bredeczky Sámuel élete 1772-1812. Bp. 1924.

   
   
Huszár Károly (szerk.) (1894-1940)
   

A mi királyi családunk. Bp. 1918.

   
  Huszti József

Gróf Klebelsberg Kuno életműve. Bp. 1942.

   
  Jákó Margit

József főherceg. Bp. 1916.

   
   
Kacziány Géza (1856-1939)
Görgei. Történelmi tanulmány. Bp. 1915.
   
 
Görgeiről. Második könyvem. Bp. 1937.
   
István nádor szerepe a szabadságharcban és világtörténelmi jelentősége. Bp. 193?
   
  Kemechey László

Mussolini. Bp. 1927.

   
  Kerekesházy József
 

Az igazi Kemál. Egy köztársaság története. Bp. 1943.

   
  Lengyel Emil
 
Hitler. New York. 1932.
   
  Lipcsei Steiner Mihály-Erdős lászló

Pilsudski József. Bp. 1935.

   
Málnási Ödön

Boldog Csáki Móric élete. Bp. 1930.

Turenne. Bp. 1930.

   
  Nagy Géza

Kálvinista jellemképek. Kolozsvár. 1930.

 
Papp Ferenc (1971-1943)
Rákosi Jenő, a hírlapíró. Bp. 1924.
   
Pethő Sándor (1885-1940)
 
Görgey Artur . Bp. 1940.

Gróf Apponyi Albert. Bp. 1926.

   
Sas Irén
Vázsonyi. Bp. 1926.
   
  Sármándi Sándor
 

Dolffuss. Ausztria mártírkncellárja. Bp. 1936.

   
  Schmidt Attila (1866-1932)

Mai magyar arcélek. Bp. 1931.

   
  Sebestyén József-Spielberg Leo
 

Beneš. Ez nemzet élete, egy államférfi portréja. Pozsony. 1934.

   
Sebess Dénes
   
  Surányi Miklós (1882-1936)
 

Herczeg Ferenc. Életrajz. Bp. 1927.

   
Süle Antal (szerk.)
Rákosi Jenő élete és művei. Bp. 1930.
   
Szabó Dezső
 
Mussolini. Bp. 1935.
 
Széll Kálmánné, Vörösmarty Ilona (1844-1910)
Emlékeim Deák Ferenc politikai és magánéletéből. Bp. 1926.
   

Teleki Sándorné, Kende Júlia (Szikra) (1867-1937)

 
Nagy asszonyok élete. Bp. 1912.
  Thewrewk István (1863-1931)
 

A „Bagolyvár” fejedelme. Bp. 1923.

Toldy Ferenc (1847-1875)
 

Magyar államférfiak és írók. Életrajzi emlékek. 1. Pest. 1868.

 

Magyar államférfiak és írók. Életrajzi emlékek. 2. Pest. 1868.

 
Verő Görgy
  Zimándy Ignác (1831-1903)
 

Kossuth Lajos a világtörténelem ítélőszéke előtt. Bp. 1896.

   
   
   
   
 
Lap tetejére

 

Vissza a nyitólapra Vissza a nyitólapra