SZOCIALIZMUS

 
Arató Frigyes (szerk.)

Baksay Károly (1863-1934)

Communismus és magántulajdon keresztény-társadalmi szempontból. Vác. 1891.

Balla Antal
A nemzetközi szocializmus válsága. Bp. 1920.
   

Batthyány Ervin (1877-1945)

Szocializmus és anarchizmus. Nagyvárad. 1906. 

Bikkal Dénes
 
  Bőhm Vilmos
 
Két forradalom tüzében. Bécs. 1923.
   
  Buk Miklós
 
Túl a marxizmuson. Egy társadalomelmélet alapvonalai. Bp. 1934.
Csebrenyák József
Dániel Arnold
Magyarországi földművelő szocializmus. Bp. 1906.

Dános Árpád-Kovács Gábor (1882-1933)

A szociális eszmék fejlődése a modern szocializmusig. Bp. 1925. 

Dercsényi János (1802-1863)
 

Tanulmányok a kommunismusnak egy humánus ellenszeréről. Pest. 1846.

   
  Eduard, David
 
Szocializmus és mezőgazdaság 1. Bp. 1909.
 
Szocializmus és mezőgazdaság 2. Bp. 1909.
Eisenstädter (Enyedy) Lukács
A jelenkori socialismusról. Bp. 1878.
   
Esterházy Sándor (1863-1907)
Individuálismus és sociálismus. Kassa. 1907.
  Földes Béla (1848-1945)
 

A socialismus 1. Bp. 1910.

 

A socialismus 2. Bp. 1910.

   
  Jászai Samu (1859-1927)
 

A magyar szakszervezetek története. Bp. 1925.

   
 

Az agitáció. Bp. 1922.

   
  Kautsky, Karl
 
Marx gazdasági tanai. Bp. 1907.
   
  Kemény Ferenc
Kinek a bűne a magyarországi bolsevizmus? : a politikai és történeti előzmények. Bp. 1919.
Koppány (Kutsera) István
 

Kovács Gábor (1883-1920)

A szociálizmus. Bp. 1907. 
 
Kropotkin, Péter
Egy orosz forradalmár emlékiratai 1. Bp. 1912.
Egy orosz forradalmár emlékiratai 2. Bp. 1912.

Legányi Gyula (1850-1918)

A szocializmus alapelve. Bp. Debrecen.

   
Masaryk, Tomás Garrigue (1850-1937)
 
Szlávok a háború után. A bolsevizmusról. Kassa. 1923.
Migray József (1882-1938)
A marxizmus csődje. A szociálizálási elmélet a gyakorlatban. Bp. 1932.
Szocializmus és népnevelés. Bp. 1919.
  Mössmer, Paul
 
A német tudományos szocializmus. Bp. 1908.
Nagy István
Bérmunkások. (Munkásjellemek). Bp. 1945.
Külváros. Kolozsvár. 1939.
Pályi Ede (1865-1930)
  Podach Frigyes

A kommunizmus gyakorlati kivitelének kérdése. Bp. 1919.

   
  Rákosi Viktor (1861-1923)
 
A párisi gyújtogatók. A kommün története. Bp. 1911.
Reitzer Béla (1911-1942)
A proletárnevelés kérdéséhez. Nevelésszociológiai bírálat. szeged. 1935.
Rostás Ilona
   
  Sombart, Werner
 
A szocializmus és a szociális mozgalom. Bp. 1908.

Szabó Ervin (1877-1918)

A tőke és a munka harca. Bp. 1911. 

   
Szabó László
Szirányi László
Vandervelde, Emil
 
A kollektivizmus és az ipar evolúciója. Bp. 1908.
   
  Webb, Sidney-Webb, Beatrice
 
Munkás-demokrácia 1. Bp. 1909.
 
Munkás-demokrácia 2. Bp. 1909.
   
  Weltner Jakab (1873-1936)
Forradalom, bolsevizmus, emigráció. Bp. 1929.
   
 
"Milljók egy miatt". (Emlékek). Bp. 1927.

Wolfner Pál (1878-1921)

A szociálizmus története és tanításai. Bp. 1906.
   
 
Lap tetejére

 

Vissza a nyitólapra Vissza a nyitólapra