A   B   C   D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N   O    Ö   P   R   S   SZ   T   U   Ü   V   W   Z
- ÚJDONSÁGOK -
   
  Eötvös Károly (1842-1916)
 

„Sok fenség és sok vidámság, nagy érzések és nagy ábrándok   töltik   meg a magyar   társadalom  szellemét. Bűnök és gyöngeségek is, de én ezeket nem értem, s mikor ezekre gondolok, makacs tollam mindig megtagadja az engedelmességet.

Én csak arról írok, a miben magam is gyönyörűségem találom. Jobban szeretem a napsugaras világot, mint a sötétséget.”

 

Emlékezések. Bp. 1901.

Magyar alakok. Bp. 1901.

Nagyokról és kicsinyekről. Bp. 1901.

   
Tisza István (1861-1918)
 

Küzdelem a parlamentarizmusért. Bp. 1904.

   
  Budai Ferenc (1760-1802)
 

Polgári Lexicona 1. Pest. 1866.

 

Polgári Lexicona 2. Pest. 1866.

 

Polgári Lexicona 3. Pest. 1866.

   
  Vajda Pál

Emlékezzünk régiekről. Bp. 1942.

   
  Vajta Ferenc
 

Faji forradalom vagy nemzeti evolúció. Bp. 1937.

   
  Balbo, Italo

Repülőrajokkal az óceánon át. Bp. 1931.

   
  Erhart, Amelia
 

Az utolsó út. Bp. 1939.

   
  Lindbergh, Anne M.

Zúg a szél. Bp. 1934.

   
   
   
   
  Hidvégi János
 

Hulló magyarság. Bp. 1938.

   
  Ignotus (Veibelsberg Hugó)
 

Olvasás közben. Újságcikkek 1913 és 1921 között. Bp. 1922.

   
  Csuray Károly

A magyarság, mint faj és nemzet. Bp. 1935.

   
  Bittenbinder Miklós

A VII. és VIII. osztályú középiskolai tanulók lelki élete. Bp. 1931.

   
  Bánhidi Antal

A Gerle 13 útja. Bánhidi Antal útinaplója. Bp. 1936.

   
  Bierbauer Virgil
 

Magyarország repülőgépről. Bp. 1937.

   
  Hefty Frigyes

Mégis repültünkl!... Bp. 1943.

   
  Keresztes Károly
 

Légi imperializmus. Bp. 1943.

   
  Magyar Sándor
 

Álmodni mertünk. Bp. 1940.

   
  Svachulay Sándor
 

Repülőéletem. Bp. 1942.

   
  Szomory Dezső (1869-1944)

Emberi kis képeskönyv. Bp. 1936.

   
  Üdvösséges emlékeztetés a házasulókhoz, és a hütvös-társakhoz, Pest. 1817.
  „Azért Férjhez menő Leány személly! Gondold meg, hogy elveszted szabadságodat mint a' madár, és az Isten' büntetéséből a' Férfinek hatalmában leszel, és ő uralkodik rajtad...”
   
  Tower Vilmos

Kit vegyek el feleségül? Bp. 1943.

   
  Andrássy Gyula (1860-1929)
 

Az 1867-iki kiegyezésről. Bp 1896.

   
  Ferenczi Zoltán
 

A könyvtártan alapvonala. Bp. 1903.

   
  Andrássy Gyula (1860-1929)
 

A magyar állam fönmaradásának és alkotmányos szabadságának okai 1. Bp. 1901.

 

A magyar állam fönmaradásának és alkotmányos szabadságának okai 2. Bp. 1905.

 

A magyar állam fönmaradásának és alkotmányos szabadságának okai 3. Bp. 1911.

   
 

A kivándorlás. A Magyar Gyáriparosok Országos Szövetsége által tartott országos ankét tárgyalásai. Bp. 1907.

   
Apponyi Albert (1846-1933)

"Csak annyi látszik bizonyosnak, hogy a régi többé vissza nem tér, hogy mind a régi nemzeti eszme, mind a régi társadalmi rend olyan gyökeres átalakuláson megy keresztül, milyent a kereszténység terjedése óta a világ nem látott, hogy tehát erről a korról mint a régi Magyarország utolsó korszakáról kell beszélnünk, bár töretlen hittel bízom az új Magyarországban, a magyar nemzetnek most ellankadt és megzavart, de feltámadásra rendelt életerejében és hivatásában."

Apponyi

 

 

Beszédei 1. 1872-1890. Bp. 1896.

 

Beszédei 2. 1890-1895. Bp. 1896.

   
 

Emlékirataim. Ötven év. Ifjúkorom — huszonöt év az ellenzékben. Bp. 1922.

 

Élmények és emlékek. Bp. 1933.

   
  Lap tetejére...Lap tetejére