BETŰRENDES MUTATÓ
A   B   C   D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N   O    Ö   P   R   S   SZ   T   U   Ü   V   W   Z
.

1914-1918
"100 ÉV - 100 KÖNYV"
Az
MTDA
CENTENÁRIUMI MEGEMLÉKEZÉSE
A NAGY HÁBORÚRÓL
   
  Gáspárné Dávid Margit
 

A divat története. Erkölcsök, szokások, viseletek 1. Bp. 1923.

 

A divat története. Erkölcsök, szokások, viseletek 2. Bp. 1923.

   
Szárazberky Nagy József (1800-1878)

Emlékjegyzetei. Bp. 1931.

   
Kner Izidor (1860-1935)
 

Félévszázad mesgyéjén 1882-1932. Gyoma. 1931.

   
  Radnai Béla

Az írás és olvasás lélektana. Bp. 1918.

   
  Ranschburg Viktor (1862-1930)
 

A könyvkiadás mestersége. Bp. 1922.

Szabó Ervin (1877-1918)
 

A szocializmus. Szindikalizmus és szociáldemokrácia. Bp. 1919.

   
  Ladányi Dezső (1886-1945)
 

Magyarország külföldi eladósodása. Bp. 1933.

   

Emlékkönyv Móra Ferenc 30 éves írói jubíleumára. Bp. 1934.

 

Móra Ferenc emlékezete. (1879-1934). Bp. 1934.

  Preszly Lóránd
 

A költő Móra Ferenc. Szeged. 1934.

  Móra Ferenc (1979-1934)
 

Göröngykeresés. Bp. 1935.

 

Napok, holdak, elmúlt csillagok. Bp. 1935.

 

Nádihegedű. Bp. 1934.

   
  Bartóky József (1865-1928)

Magyar fabulák. Bp. 1921.

 

Új magyar fabulák. Gyoma. 1929.

  Braun Soma (1890-1942)
 

A népmese. Bp. 1923.

  Ember Nándor

A magyar oktató mese története 1786-tól 1867-ig. Bp. 1918.

   
  Édes Gergely (1763-1847)

Eredeti oktató mesék. Bp. 1931.

   
  Heller Bernát (1871-1943)
 

A héber mese. Bp. 1922.

  Turoczi-Trostler József

A mese felfedezése és a magyar mese a XVIII. században. Bp. 1940.

Fenékkel felfordult világ. Tanulmány a mesés képzetek történetéből. Bp. 1942.

   
Móra Ferenc  (1875-1934)
 

Elkallódott riportok. Bp. 1935.

 

Iparosok, császárok, királyok és egyéb céhbeliek. Bp. 1925.

 

Utazás a földalatti Magyarországon. Bp. 1933.

   
  Gilányi Mór

Ukrajnai legendák. Nagyvárad. 1918.

   
  Rudnickyj István

Ukrajna és az ukrajnaiak. Magyarország oroszföldi barátai. Bp. 1914.

   
  Baranyai Zoltán

A kisebbségi jogok védelme. Bp. 1922.

  Buza László
 

Magyarország katonai ellenőrzése a nemzetközi jog szempontjából. Bp. 1925.

  Horváth Jenő
 

A trianoni béke megalkotása 1915-1920. Diplomácia történelmi tanulmány. Bp. 1924.

  Kráhl Vilmos (1881-1943)

A francia-magyar és a belga-magyar vegyes döntőbíróság. Bp. 1923.

 

A francia-német vegyes döntőbírósági eljárás. Bp. 1922.

A trianoni szerződés alá eső külföldi tartozások elszámolása. Bp. 1925.

A vegyes döntőbíróságok gyakorlatából. Bp. 1927.

Feladatok a békeszerződés végrehajtása körül. Bp. 1920.

 

Kresz Károly (1886-1943)

A békeszerződés és a kereskedelem. Bp. 1920.

  Nitti, Francesco

A béke. Bp. 1925.

 

Nincs béke Európában. Bp. 1923.

  Szádeczky-Kardos Lajos (1859-1935)

A békerevízió kérdése. Bp. 1926.

Külföldi kritikák a békekötésekről és a revízió kérdése. Bp. 1929.

   
  Török Kálmán
 

A munkácsi vár mint országos fegyintézetről. Bp. 1892.

   
  Botár Árpád

A láthatatlan hadsereg. Kémek, árulók, merénylők. Tapolca. 1939.

   
  Dömötör Gyula Ferenc

A kémek és szabotálók elleni védekezés. Bp. 1941.

   
  Walzel Kelemen
 

Kémszolgálat a háborúban. Egy hírszerzőtiszt emlékiratai. Sopron. 1939.

   
  Tower Vilmos
 

A hipnotizmus elméleti, gyakorlati, pedagógiai, orvosi és büntetőjogi szempontból. Kőszeg. 1926.

 

A katholikus hitvallás. Bp. 1926.

A pápák szerepe hazánk megmentésében és fennmaradásában. Bp. 1935.

   

A magyar nemzeti stadion kérdése. Bp. 1926.