A   B   C   D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N   O    Ö   P   R   S   SZ   T   U   Ü   V   W   Z
- ÚJDONSÁGOK -
   
  Bittenbinder Miklós

A VII. és VIII. osztályú középiskolai tanulók lelki élete. Bp. 1931.

   
  Bánhidi Antal

A Gerle 13 útja. Bánhidi Antal útinaplója. Bp. 1936.

   
  Bierbauer Virgil
 

Magyarország repülőgépről. Bp. 1937.

   
  Hefty Frigyes

Mégis repültünkl!... Bp. 1943.

   
  Keresztes Károly
 

Légi imperializmus. Bp. 1943.

   
  Magyar Sándor
 

Álmodni mertünk. Bp. 1940.

   
  Svachulay Sándor
 

Repülőéletem. Bp. 1942.

   
  Szomory Dezső (1869-1944)

Emberi kis képeskönyv. Bp. 1936.

   
  Üdvösséges emlékeztetés a házasulókhoz, és a hütvös-társakhoz, Pest. 1817.
  „Azért Férjhez menő Leány személly! Gondold meg, hogy elveszted szabadságodat mint a' madár, és az Isten' büntetéséből a' Férfinek hatalmában leszel, és ő uralkodik rajtad...”
   
  Tower Vilmos

Kit vegyek el feleségül? Bp. 1943.

   
  Andrássy Gyula (1860-1929)
 

Az 1867-iki kiegyezésről. Bp 1896.

   
  Ferenczi Zoltán
 

A könyvtártan alapvonala. Bp. 1903.

   
  Andrássy Gyula (1860-1929)
 

A magyar állam fönmaradásának és alkotmányos szabadságának okai 1. Bp. 1901.

 

A magyar állam fönmaradásának és alkotmányos szabadságának okai 2. Bp. 1905.

 

A magyar állam fönmaradásának és alkotmányos szabadságának okai 3. Bp. 1911.

   
 

A kivándorlás. A Magyar Gyáriparosok Országos Szövetsége által tartott országos ankét tárgyalásai. Bp. 1907.

   
Apponyi Albert (1846-1933)

"Csak annyi látszik bizonyosnak, hogy a régi többé vissza nem tér, hogy mind a régi nemzeti eszme, mind a régi társadalmi rend olyan gyökeres átalakuláson megy keresztül, milyent a kereszténység terjedése óta a világ nem látott, hogy tehát erről a korról mint a régi Magyarország utolsó korszakáról kell beszélnünk, bár töretlen hittel bízom az új Magyarországban, a magyar nemzetnek most ellankadt és megzavart, de feltámadásra rendelt életerejében és hivatásában."

Apponyi

 

 

Beszédei 1. 1872-1890. Bp. 1896.

 

Beszédei 2. 1890-1895. Bp. 1896.

   
 

Emlékirataim. Ötven év. Ifjúkorom — huszonöt év az ellenzékben. Bp. 1922.

 

Élmények és emlékek. Bp. 1933.

   
  Berend Miklós (1870-1919)

Harctéri naplója. Adatok a magyar honvédség főképp az 5. h. honvédezred történetéből. Bp. 1916.

   
  Lindemann Hans
 

Der Islam im aufbruch in abwehr und angriff. Lipcse. 1941.

   
  Erdélyi László (szerk.)

Ötven historikus szentistváni emlékművei. Szeged. 1941.

   
  Csánk Béla

Jogászi hivatások a harmadik birodalomban. Bp. 1941.

   
Freisler, Roland (1893-1945)

Nationalsozialistisches Recht und Rechtsdenken. Berlin. 1938.

   
  Endre László (1895-1946)

"A zsidókról." A berni per tanulságai. Bp. 1942.

   
Boksay Antal
 

Egy repülőtiszt háborús élményei. Bp. 1938.

   
  Dobos István

Repülőgéppel a fronton. Egy hadipilóta feljegyzései. Bp. 1916.

   
  Knaus, Robert (Helders őrnagy)
 

Légiháború 1938-ban. Páris szétrombolása. Bp. 1934.

   
  Náray Antal-Berkó István

Légitámadás! Bp. 1936.

   
  Vajda Pál
 

Halál hull az égből. A légibombázás évszázados története. Bp. 1944.

   
  Foertsch, Hermann

A háború tudománya. Bp. 1940.

   
  Komáromi János (1890-1937)

Cs. és kir. szép napok. Bp. 193?

   
  Krúdy Gyula (1878-1933)
 

Pest a világháborúban. Bp. 1943.

   
  Sassy Csaba

Hét ország frontján - - háborús naplója. Miskolc. 1930.

   
Stoffa Pál
 

Menekülés öt világrészen át. Bp. 1935.

   
  Pálfy György (szerk.)
 

Sport és játék 1. Bp. 1928.

 

Sport és játék 2. Bp. 1928.

  Lap tetejére...Lap tetejére