@  A GONDOLAT SZABADSÁGA NEM JELSZÓ, HANEM   CSELEKVÉS  @ 
BETŰRENDES MUTATÓ
A   B   C   D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N   O    Ö   P   R   S   SZ   T   U   Ü   V   W   Z
.
 
   
Makkai Sándor
 

A vallás az emberiség életében. (A vallás történelmi képe). Torda. 1923.

 

A vallás lényege és értéke. Torda. 1923.

 

Az élet kérdezett. Tanulmányok 1. Bp. 1935.

 

Az élet kérdezett. Tanulmányok 2. Bp. 1935.

 

Magyar nevelés magyar műveltség. Bp. 1937.

 

Öntudatos kálvinizmus. Kolozsvár. 1926.

   
  Egry Irén
 

Deák Ferenc. Bp. 1941.

   
Eötvös József (1813-1971)

Napló. Gondolatok. Bp. 1941.

   
Faulhaber, Michael
 

Zsidóság, kereszténység, germánság. A müncheni Szent-Mihály templomban mondott ádventi beszédek. Bp. 1934.

   
  Boross Mihály (1815-1899)
 

A dicsőült gróf Széchenyi István életrajza. Pest. 1860.

   
  Károlyi F. Sándor

Hungarian pageant. Life, customs and art of the hungarian peasantry. Bp. 1939.

   
  Farkas Ödön (1851-1912)

A felsőház reformja. Bp. 1876.

   
  Szili Kováts László

Az egykori cs. és kir. 24. tábori vadászzászlóalj története. Bp. 1940.

   
  Vértes O. József

A gyógyító pedagógia fogalma és köre. Pécs 1915.

   

Hisztériás gyermekek. Pécs 1930.

   

Milieu és gyermeki lélek. Egy új milieupszichológia vázlata. Bp. 1935.

   

Válságban van-e a parlamentarizmus? Az interparlamentáris unió magyar csoportjának ankétje. Bp. 1930.

   
  Holló József

Élet, szeretet, halál. Bp. 193?

   

Moszkva  1936. A szovjetbirodalom fővárosának mai élete. Bp. 1937.

   
  Vargha Ferenc (1858-1940)

Az izgatás pszichológiája. Bp. 1920.

   
  Szterényi József (1861-1940)

Egy szociális minta-intézmény. Bp. 1917.

 

Gazdasági és szociális feladatok a háború után. Bp. 1917.

 

Népesedés-politika gazdasági szempontból. Bp. 1917.

Régmúlt idők emlékei. Politikai feljegyzések. Bp. 1925.

Sociálpolitikai conservativizmus. Bp. 1914.

   
  Jancsó Elemér

A magyar szabadkőművesség irodalmi és művelődéstörténeti szerepe a XVIII-ik században. Kolozsvár. 1936.

   
   
  Jehlicska Ferenc (1879-1939)

A pénz és a boldogság vagyis: a meggazdagodásnak túlságos vágyáról. Bp. 1915.

Erkölcsi és társadalmi jólét: társadalmi etika. Bp. 1916.

Társadalmi kérdés és etika. Bp. 1908.

   
  Fábián Béla
  Kedcsinálónak egy rövid idézett Andrássy Gyulának a műhöz írt előszavából:
"A pártkassza túltengése a pártabszolutizmushoz vezet, amely drágább, erkölcstelenebb, következetlenebb, kártékonyabb és ugyanakkor nehezebben legyőzhető minden más abszolutizmusnál. Az alkotmány a hazugság martalékává válik.
A szabadság formái megmaradnak, de lényege meg van hamisítva.
A kormányok minduntalan a nemzet akaratára hivatkoznak, mint kormányzatuk alapjára, de ez az akarat meg van hamisítva. Hipokrita módon a többség erkölcsi jogain lovagolnak, amikor tudják, hogy tényleg a pénz erkölcstelen hatalmára támaszkodnak"
 

A Désy-Lukács pör. Bp. 1910.

   
  Tabéry Géza
 

Emlékkönyv. Kolozsvár. 1930.

Jókai Erdélyben. Arad. 1925.

 

Kolozsvári bál. Bp. 1923.

   
  AZ MTDA 2000. KÖNYVE
személyes reflexiók, tapasztalatok - nem éppen PR olvasmány
   
   
  Asztalos Miklós (szerk.)

Jancsó Benedek Emlékkönyv. Bp. 1932.

   
  Heller András
 

Cselédsor. Bp. 1937.

 

Föld és munkabér. Bp. 1939.