A   B   C   D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N   O    Ö   P   R   S   SZ   T   U   Ü   V   W   Z
- ÚJDONSÁGOK -
   
  Papp Zoltán, Óvári

A külföldi kölcsönök hatása az adós ország gazdasági helyzetére. Bp. 1934.

   
  Merényi László
 

Sajóvölgyi eredeti népmesék 1. Bp. 1862.

 

Sajóvölgyi eredeti népmesék 2. Bp. 1862.

   
  Hatvany Lili (szerk.)

Öltözködés és divat. Bp. 1936.

   
Huszár Károly (szerk.) (1894-1940)
 

A vörös rémuralom Magyarországon. New York. 1920.

   
Szeremlei Sámuel (1837-1924)
 

Vallás-erkölcsi és társadalmi élet 1848 óta Magyarországon. Bp. 1874.

   
Horváth Mihály (1809-1878)

Magyarország függetlenségi harcának története 1848 és 1849-ben 1. Pest. 1871

Magyarország függetlenségi harcának története 1848 és 1849-ben 2. Pest. 1872.

Magyarország függetlenségi harcának története 1848 és 1849-ben 3. Pest. 1872.

   
  Pap Dénes (1826-1869)
 

A magyar nemzetgyűlés Pesten 1848-ban 1. Pest. 1866.

 

A magyar nemzetgyűlés Pesten 1848-ban 2. Pest. 1866.

   
 

A parlament Debrecenben 1849. 1. Lipcse. 1870.

 

A parlament Debrecenben 1849. 2. Lipcse. 1870.

   
  Molnár Frigyes
 

A szociális egyház az emberért. Bp. 1935.

   
  Pap Dezső (1871-1930)

A magyar szociálpolitika a világháborúban. Karcag. 1934.

   
  Somogyi Zoltán

A középkori Magyarország szegényügye. Bp. 1941.

   
  Bauer, Bernhard A.

A nő. Tanulmányok a nő testéről, lelkéről, nemi életéről és erotikájáól. Függelék: A prostitúció. Bp. 1926.

   
  Sztehlo Kornél (1847-1940)
 

A nő társadalmi helyzetéről. Pápa. 1914.

 

Felolvasásai. Az emberi lélek és értéke. Tömörüljünk! A házassági elválás problémája. Bp. 1912.

   
  Máday Andor
 

A magyar nő jogai a múltban és jelenben. Bp. 1913.

 

A női munka. Bp. 1899.

   
Hentaller Lajos (1852-1912)
 

Görgei mint politikus. Történelmi tanulmány. Bp. 1869.

 

Kossuth és kora. Bp. 1894.

 

Politikusaink pongyolában. Tollrajzok a képviselőházból. Bp. 1894.

   
  Mikszáth Kálmán  (1847-1910)

Tisza Lajos és udvara Szegeden. Fény és árnyképek. Bp. 1880.

   
  Mencken, H. L.

A nők védelmében. Bp. 1928.

   
  Illésy György (1832-1871)

Honvédvilág 1. Pest. 1868.

Honvédvilág 2. Pest. 1868.

   
Az Erdélyi Helikon íróinak anthológiája. 1924-1934. Kolozsvár. 1935.
   
  Bacsó Béla (1891-1920)

A Stefcsik ház. Bp. 1918.

   
  Fischer Árpád

Kiáltvány a zsidósághoz. Bp. 1927.

Magyar-zsidó vonatkozások. Bp. 1940.

   
  Földes D. Dezső

Krisztushívő zsidóság. Bp. 1934.

   
  Friedmann Hillél (1892-1944)

A numerus clausus árnyékában. Szarva. 1926.

   
  Gevürz József
 

A zsidók ellen a zsidóságért. Mennyiben okai a zsidók az antiszemitizmusnak? Bp. 1940.

   
  Komlós Jenő (1900-1945)
 

A zsidó fájdalom könyve. Bp. 1941.

   
  Korein Dezső (1870-1944)

Mi az oka a zsidógyűlöletnek. Bp. 1937.

   
  Schönfeld József

Harcban a zsidóságért. Bp. 1927.

   
  Simon Lajos

Hova vezet a zsidók útja? Bp. 1919.

   
  Lap tetejére...Lap tetejére