BETŰRENDES MUTATÓ
A   B   C   D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N   O    Ö   P   R   S   SZ   T   U   Ü   V   W   Z
.

1914-1918
"100 ÉV - 100 KÖNYV"
Az
MTDA
CENTENÁRIUMI MEGEMLÉKEZÉSE
A NAGY HÁBORÚRÓL
   
  AZ MTDA 2000. KÖNYVE
személyes reflexiók, tapasztalatok - nem éppen PR olvasmány
   
   
  Asztalos Miklós (szerk.)

Jancsó Benedek Emlékkönyv. Bp. 1932.

   
  Heller András
 

Cselédsor. Bp. 1937.

 

Föld és munkabér. Bp. 1939.

   
  Győrffy István (1884-1939)
 

A matyókról. Bp. 1929.

 

Az új magyar művelődés alapjai. Kolozsvár. 1939.

 

Dél-Bihar népesedési és nemzetiségi viszonyai negyedfélszáz év óta. Bp. 1915.

 

Magyar nép magyar föld. Bp. 1942.

   
  Berkovits René (1882-1928)

Amerikai impressziók. Nagyvárad. 1913.

   
Fischer Mór

Amerika ifjúsága. Bp. 1934.

   
  Goldberger Leó (1878-1945)

"Felfedeztem Amerikát". Bp. 1937.

   
  Lengyel Menyhért
 

Amerikai napló. Bp. 1922.

   
  Szabó János

Amerikából Ausztráliába. Bp. 1929.

   
Tápay Szabó László (1877-1941)

Az amerikai demokrácia. Debrecen. 1928.

Az igazi Amerika. Bp. 1926.

   
  Wéber Pál

Feljegyzések. Róma, Amerika, Canada. Bp. 1928.

   
  Zsoldos Géza

Ez Amerika. Bp. 1942.

   
  Braunstein Zoltán-Kiss Sándor

Pincérek kékkönyve. A szállodai éttermi és kávéházi alkalmazottak panaszai. Bp. 1938.

   
Farkas Antal (Róka Tóni) 1875-1940
 

Erger-Berger. Bp. 1925.

   
  Vér Andor
 

Félistenek alkonya. Politikai szatírák. Bp. 1937

   
  Zelovich Dezső

Adatok a parlamenti napló, általában a parlamenti nyilvánosság történetéhez. Bp. 1928.

   
   

Az együttélés ABC-je. Bp. 1929.

   
  Dubin, M. E.

A normálistól az abnormálisig. Bp. 193?

   
  Réthy Gyula (1854-1928)
 

Két tanulmány a szexualitás fejlődéstörténetéhez. Bp. 1924.

   
  Van de Velde, Theodor Hendrik
 

A házastársak elhidegülése keletkezése és legyőzése. Bp. 1920.

   
  Zoltvány Irén Lajos (1859-1938)
 

Erotika és irodalom. Bp. 1924.

   
  Bálint Miklós-Kovách Béla
      A hodonini cselédháztól a prágai várig. (Masaryk G. Tamás élete). Uzsgorod. 1934.
   
Masaryk, Tomás Garrigue (1850-1937)
     Az antiszemitizmus. Bratislava. 1935.
   Erkölcsi problémák. Bratislava. 1935. 
     Politikai gondolatok. Bratislava. 1935.
   
  Berzeviczy György
    Az én első hatvanöt életévem. Bp. 1936.
   
  Raics Károly
    A nemzeti feltámadás felé. 3. A hadsereg feladatai a nemzeti újjászületésben. Székesfehérvár. 1925.
    A nemzeti feltámadás felé 4. Székesfehérvár. 1926.
   A polgári társadalom és a hadsereg. Bp. 1928. 
      Igazságok és tanulságok a nagy háborúból. Bp. 1920.
   
    A volt M. Kir. Kassai 5. honvéd-huszárezred története 1868-tól 1918-ig. Bp. 1935.
   
  Csethe József
     A m. kir. 4/VI. népfelkelő zászlóalj a 10-ik isonzói csatában. Bp. 1938. 
   
  Makkay Pál (szerk.)
      Négyes honvédek fegyverben. Békécsaba. 1934
     Négyes honvédek fegyverben. Adattár. Békécsaba.  1934