ZSIDÓKÉRDÉS

 
 

A magyar zsidó kérdés jogi, társadalmi s nemzetiségi szempontból. Bp. 1882.

A magyar zsidóság almanachja. Védőirat. Bp. 1920.
   

A nagy per. (Zsidókérdés) Bp. 1933.

A zsidók reformátiója. Pest. 1867.

 

A zsidókérdés. 18??.

 

A zsidó kérdéshez. Nagykanizsa. 1880.

A zsidókérdés Magyarországon. A XX. század körkérdése. Bp. 1917. 

 

Az országos zsido congressus és titkos ellenei : intő szózat Magyarország zsidóihoz. Pest. 1868.

 

Egy héber (zsidó) írás titka, vagy cél és eszköz a kereszténység okulására. Lefordította egy keresztyén pap. Nyíregyháza. 1885.

 

Zsidó szózat a magyar néphez. 1840.

   
  Aba Sándor
 

Hova és hogyan lehet kivándorolni? Bp. 1939.

Acsády Ignác (1845-1906)
Ágoston János (19. sz. - 1885)

Ágoston Péter (1874-1925)

A zsidók útja. Bp. 1917.
   
Bajcsy-Zsilinszky Endre
Baranyai Sz. Gyula
Bartha Miklós (1847-1905)
Kazár földön. Bp. 1901.
Bary József ( -1915)
  Bálint László

Az áttért megszólal. Szeged. 1940.

   
  Bergel (Bergl) József (1797-1884)
 

A magyarországi zsidók története. Kaposvár. 1879.

   
  Bernstein Béla (1868-1944)

Jókai és a zsidók. Zsidó vonatkozások és zsidó alakok összes műveiből. Bp. 1915.

   
  Békessy Imre
 

Az új népvándorlás. Délamerika. Bp. 1939.

   
Blau Lajos (1861-1936)
A Talmud. Bp. 1921.
Bosnyák Zoltán
   
  Buk Miklós
 
A kétezeréves út. A zsidókérdés történetszociológiája. Bp. 1943.
Csengeri János
   
  Csiky János

A II. zsidótörvény és összes végrehajtási utasításai teljes szöveggel és magyarázatokkal. Bp. 1939.

 
Czimmer József
A zsidó ismeretelmélet Maimuniig. Bp. 1937.
   
  Csillag Máté (1866-1937)
 
Zsidó anekdoták kincsesháza. Bp. 1925.
 
Donáth Benjámin (1957-1935)
Az Isten nem bosszúálló. Bp. 1930.
Dudinszky Nesztor
Rabszolgák földjéről. Bp. 1916.
   
  Endre László (1895-1946)

"A zsidókról." A berni per tanulságai. Bp. 1942.

   
  Engelmann Géza
 

A héber és az árja nyelvek ősi rokonságáról. Bp. 1943.

Eötvös József (1813-1871)
Eötvös Károly (1842-1916)
A nagy per 1. Bp. 1904.
A nagy per 2. Bp. 1904.
A nagy per 3. Bp. 1904.
 
Eulenberg Salamon (1853-1930)
Igazságosság és zsidó etika. Bp. 1926.
   
Faragó László
 

Az új Palesztina. Bp. 1936.

   
Farkas Antal (Róka Tóni) 1875-1940
 

Erger-Berger. Bp. 1925.

Farkas Ödön (1851-1912)
   
  Fellegi János
 

Zsidóság és kereszténység. Egyetemes vallásbölcselet. Bp. 1922.

   
  Fischer Árpád

Kiáltvány a zsidósághoz. Bp. 1927.

Magyar-zsidó vonatkozások. Bp. 1940.

Fischer Sámuel
Flesch Ármin
A zsidó. Bp. 1912.
   
  Földes D. Dezső

Krisztushívő zsidóság. Bp. 1934.

   
  Freimut, Bernardin
 

A zsidó vérgyilkosságok története napjainkig. Bp. 1896.

   
  Friedmann Hillél (1892-1944)

A numerus clausus árnyékában. Szarva. 1926.

Friedmann Illés (1860-1916)
   
  Fülöp Béla
 
Numerus clausus és kereszténység. Makó. 1925.
Füredi Béla
A zsidó. Szombathely. 1882.
Gábel Jakab (1854-1918)
 
Geiger Ábrahám
Levelek a kitérésről. Bp. 192?
   
  Gevürz József
 

A zsidók ellen a zsidóságért. Mennyiben okai a zsidók az antiszemitizmusnak? Bp. 1940.

   
  Gilányi Mór

Ukrajnai legendák. Nagyvárad. 1918.

Gladius
   
  Goldberg Rafael
 

A Talmud. Bp. 1893.

Grünwald Miksa (1858-1933)
Zsidó biedermeier. Bp. 1937.
 
Guttmann Mihály (1872-1942)
A Sulchan Áruch és a magyar zsidóság. Bp. 1913.
   
  H. Szabó Mihály
 
Mit mondanak a számok a zsidókérdésben? Bp. 1938.
   
  Hajdú Miklós

Zsellérek vagyunk. Bp. 1929.

   
  Haller István
 
 
 
Hartmán Lipót (?-1881)
   
  Hegedűs István
 
Őrségváltás. Bp. 1942.
Herczfeld Sándor
Herzl Tivadar (1860-1904)
Hoffmann Mór
Zsidóinkról! Nagy-Kanizsa. 1874.
 
  Horner Miklós

A palesztinai kérdés. Bp. 1940.

   
 
Igaly Cs. István
 
Istóczy Győző (1842-1915)
A zsidókról. Bp. 1875.
   
Kassay Adolf (1828-1903)
Kiss Sándor
Kohn Sámuel (1841-1920)
Kohut Sándor (1842-1894)
Kolgyári Titusz
   
  Komlós Jenő (1900-1945)
 

A zsidó fájdalom könyve. Bp. 1941.

   
  Korein Dezső (1870-1944)

Mi az oka a zsidógyűlöletnek. Bp. 1937.

Kovács Károly
   
  Krausz Sámuel
 

Talmudi életszabályok és erkölcsi tanítások. Bp. 1896.

   
Löw Immánuel (1854-1944)
Száz beszéd. 1900-1922. Szeged. 1923.
   
  Lőwinger Sámuel
 

A halotthamvasztás zsidó szempontból. Bp. 1932.

Lyka Emil
Az antisemitismus psychologiája és ennek az eliminálására. Bp. 1911.
   
  Marschalkó Lajos
 
Tiszaeszlár. A magyar fajvédelem hőskora. Debrecen. 1943
Martinovich Sándor
A zsidókérdés. Bp. 1919.
   
Masaryk, Tomás Garrigue (1850-1937)
   
        Az antiszemitizmus. Bratislava. 1935.
 
Miklóssy István
Keresztény magyar népünk gazdasági romlása. Szociálpolitikai tanulmány. Bp. 1913.
Nagyiványi Zoltán
Natonek József (1813-1892)
   
Nordau Max
 

Írások a cionizmusról. Bp. 1928.

Ocsvay Árpád
   
  Osztern Rózsa

Zsidó újságírók és szépírók a magyarországi németnyelvű időszaki sajtóban a "Pester Lloyd" megalapításáig, 1854-ig. Bp. 1930.

   
  Pap Károly
 
Zsidó sebek és bűnök. Vitairat különös tekintettel Magyarországra. Bp. 1935.
Pálfi Károly
Petrássevich Géza (1871-1908)

Prohászka Ottokár (1858-1927)

Die Judenfrage in Ungarn. Hamburg 1920.
Ráth Ferencz - Zimándy Ignác
 
Róth Ernő
A levirátus története. Bp. 1941.
Róth Herman
Ryner-Mád Ferenc
 
   
  Schönfeld József

Harcban a zsidóságért. Bp. 1927.

 
Schönfeld Miklós
Schwab Arszlán
A zsidók. Buda. 1840.
   
  Silberfeld Jakab (1878-1944)

Harsonazengés. Zsidó tárgyú felolvasások, előadások, beszédek, imák 1. Békéscsaba. 1928.

Harsonazengés. Zsidó tárgyú felolvasások, előadások, beszédek, imák 2. Békéscsaba. 1928.

   
  Simon Lajos

Hova vezet a zsidók útja? Bp. 1919.

   
  Simon László
 
 

Zsidókérdés a magyar reformkorban (1790-1848) különös tekintettel a nemzetiségre. Bp. 1936.

Simonyi Iván (1838-1904)
   
  Simonyi Jenő

A zsidók és az antisemita áramlat. Leroy-Beaulieu nyomán. Bp. 1894.

Singer Bernát (1868-1916)
Spiegler Gyula
 
Spitz J. Gyula
A Talmud álláspontja a morál és a társadalom irányában. Bp. 1884.
   
  Stern Samu
A zsidókérdés Magyarországon. Bp. 1938.
   
Szabó Dezső
 
 
 
 
 
 
 
A magyar a viharban. Bp. 1941.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Apotheózis. Bp. 1936.
   
Ars poetica. Bp. 1930.
   
 
Egyenes úton. Bp. 1920.
   
 
Európa. Bp. 1936.
   
 

Haláltánc a kisebbségi kérdéssel. Bp. 1936.

 
 
Két faj harca. Bp. 1996.
   
 
Kultúrfölény és kultúrpolitika. Bp. 1936.
   
 
Magyarország helye Európában: Keleteurópa. Bp. 1935.
   
 
Mit izent Kossuth Lajos? Bp. 1936.
   
 
Mussolini. Bp. 1935.
   
 
Nemzeti állam - politikai nemzet. Bp. 1938.
   
 
Panasz. Bp. 1923.
   
 
Tanulmányok és jegyzetek. Bp. 1920.
   
 
Toborzó. Bp. 1936.
   
Virrasztó Koppány. Bp. 1937.
  Szabó Imre (1882-1943)
Szabolcsi Lajos (1889-1943)
Chasszideus könyv. Bp. 1942.
   
Szász Zoltán (1877-1940)
 
Szilágyi Dénes
A zsidó népegyéniség. Bp. 1943.
Takáts Albert

Tóvölgyi Titusz (1838-1918)

Varicourt
  Varsányi Géza (szerk.)
 

Szociális segítőmunka a gyermek- és ifjúságvédelem terén. Az országos izr. Patronázs egyesület 25 éves fennállása alkalomból. Bp. 1936.

Venetianer Lajos (1873-1920)

Verhovay Gyula (1849-1906)

Az ország urai. Bp. 1890.
Wasserstrom Sándor (szerk.)
Weisz Ignác
 
Weszprémy Kálmán
   
  Zichy Hermann (1848-1903)
 

Magyar zsidók a milleniumon. Művelődéstörténeti tanulmány. Bp. 1896.

   
 
Lap tetejére

 

Vissza a nyitólapra Vissza a nyitólapra